Ervaringen met het redden van een Apple toetsenbord

(door Feike)

Naar alle waarschijnlijkheid bent u hier terecht gekomen naar aanleiding van een ongelukje met een toetsenbord, in het bijzonder het Apple aluminium bedraad USB-toetsenbord zoals dat sedert 2007 bij elke iMac en Mac Pro werd meegeleverd. Ze zien er zo uit:
01_A1243_LoRes

Dit artikel is tot stand gekomen om dezelfde reden: in mijn omgeving deden zich kort na elkaar enkele gevallen van op of over het toetsenbord gemorste thee, koffie, tomatensap en cola voor.
Het eerste geval, een volle kop thee zonder suiker gemorst, werd voortvarend opgelost door meteen een nieuw toetsenbord aan te schaffen bij een Apple Store.
Dat is de snelle oplossing, en die kost in geval van een A1243 toetsenbord zo'n €50, maar is alleen praktisch haalbaar als je je in de buurt van een Apple verkooppunt bevindt.
Daaruit komt meteen een beslissingscriterium tevoorschijn.
Je kunt je afvragen hoeveel moeite je kan of mag doen om die €50 uit te sparen. Het gaat daarbij om meer dan dat aanschafbedrag.
Voor dit artikel kwam die snelle beslisser goed van pas, ik mocht het bemorste en daardoor niet meer correct functionerende toetsenbord hebben. Om te proberen er nog wat van te maken. Het hoefde niet terug. Begin je eraan of niet….?
Het is een krijgertje, onbruikbaar is het toch al, nog onbruikbaarder, in principe zou dat kunnen, maar doet er niet meer toe, dus, wat heb je te verliezen?
Kwam in dit speciale geval nog bij: het had geen haast, men kon gewoon voort.

Het over een toetsenbord morsen van allerlei dranken blijkt een veel voorkomend onheil te zijn. Dat heeft als voordeel dat ook al heel wat mensen hebben geprobeerd de schade te herstellen. Met wisselend succes ...
En, het via internet en Youtube openbaar maken van je ervaringen, is ook al niks bijzonders meer, dus, je begint met een Google-search, in dit geval met de zoektermen: A1243, "Apple keyboard" en "take-apart", laten zoeken in elke taal en elk land. Leverde een zeer overzichtelijk aantal van 52 hits op. Vervolgens Youtube. Krijg je ook heel wat filmpjes te zien over dat A1243 toetsenbord. Niet allemaal even nuttig, informatief en bruikbaar, maar wat maakt het uit.

De belangrijkste resultaten?
Het A1243 toestenbord proberen open te maken? Vergeet het maar, dat wordt niks.
Dat toetsenbord is namelijk rondom dichtgelijmd en er zitten hoegenaamd geen schroefjes meer op, in of aan. Ook niet onder de stootdopjes aan de onderkant.
Je kunt het open krijgen, maar, dat wordt dan een operatie die de Fransen zo poëtisch benoemen met: "Ouvrir c'est détruire."
Het A1243 raakt daarbij namelijk dusdanig zwaar beschadigd dat terug in elkaar steken van geen kant meer gaat lukken. Als toetsenbord gebruiken zit er in elk geval nooit meer in. Heeft dus alleen maar zin als je per sé wilt weten hoe het er van binnen uitziet en accepteert een totall-loss of perte totale over te houden, of het als een wat avant-gardistisch kunstwerkje nog een bestemming weet te geven.
Voor het geval u de binnenkant van zo'n toetsenbord wilt aanschouwen, het is niet nodig om er één aan op te offeren, dat hebben anderen al gedaan, getuige onderstaande plaatjes die op internet gevonden zijn
www.curiouschap.com/2007/11/curiosity-killed-the-apple-keyboard/
en
www.brunerd.com/blog/2009/08/25/apple-keyboard-a1243-disassembly/.
02_onderzijde_LoRes03_A1243_opened_LoRes04_A1243_insides_LoRes05_overzicht_1_LoRes06_overzicht_2_LoRes07_schade_detail_LoRes08_bodem_LoRes09_veerrubbertjes_LoRes10_PCB_LoRes11_PCB_detail_LoRes12_apple-keyboard-pcb2_LoRes


Het plaatje met de groene ellipsen en de rode rechthoek: onder de rode rechthoek zit het printplaatje en de USB-kabel aansluiting. Daar moet je dus al helemaal NIET gaan peuteren. Ter plaatse van de groene ellipsen ZOU JE HET KUNNEN PROBEREN, maar ga er maar van uit dat je de boel kapot maakt c.q. zult maken.

Mocht u, na het zien van de plaatjes, veronderstellen dat het u wèl gaat lukken, dan wens ik u veel succes.

Inzake wat vanaf nu volgt in het algemeen en het A1243 Apple toetsenbord in het bijzonder, het volgende: ik weet niet en kan ook niet weten hoe handig of onhandig u bent, in welke mate u uw (hand)vaardigheden correct inschat, over wat voor soort, kwaliteit, kwantiteit gereedschappen u beschikt.
Vandaar een belangrijke mededeling en DISCLAIMER:
Alles wat u naar aanleiding van c.q. geïnspireerd door, dit artikeltje in deze onderneemt, doet u nadrukkelijk op eigen risico. Als het mislukt bent u en alleen u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het mislukken en eventueel daaruit voortvloeiende schade en gevolgschade.
De auteur van dit artikel en/of de mensen achter deze rubriek, en/of de mensen en/of instanties achter de web-site via welke deze rubrieken openbaar worden gemaakt, kunnen niet aansprakelijk gehouden danwel gesteld worden voor het eventuele door u te behalen resultaat.
Nogmaals: U handelt volledig op eigen verantwoording en voor eigen risico.

Okay, terug naar het A1243 toetsenbord.
Geloof het of niet, maar dat toetsenbord blijkt bestand te zijn tegen onderdompeling in water, en, getuige een youtube filmpje met Amerikaans-Engels gesproken commentaar, zelfs
een beurt in de vaatwasser.

Daar hoort wel een grote MAAR bij….
Vooraleer je het toetsenbord terug in bedrijf neemt, MOET het van binnen volkomen DROOG zijn. Klinkt simpel en vanzelfsprekend, maar daar zitten toch wat haken en ogen aan.
Gewoon leidingwater bevat vrijwel overal ter wereld erin opgeloste kalk, ijzer en nog zo het een en ander aan mineralen en zouten. Die kun je als kringen zo goed zien op het dak van je auto als je die zelf gewassen hebt en gewoon in zon en wind hebt laten opdrogen. Dat soort residu wil je om meer dan één reden niet hebben in je A1243.
Hoe voorkom je dat? Door goed na te spoelen met, in oplopende mate van beter: gedemineraliseerd water, gedestilleerd water, gedeïoniseerd water. Dat laatste verdient met afstand de voorkeur, maar is wat lastig verkrijgbaar.
Dat naspoelen moet u echt doen, ook als u in een omgeving met zacht leidingwater woont. Niet om mij een plezier te doen.

Dan nu praktisch en wel zonder vaatwasser.
Het wordt een spoedklus, binnen 10, hooguit 15 minuten, na het morsongelukje, moet u actie ondernemen, al helemaal wanneer het gaat om gemorste suikerhoudende vloeistof.
Trek de USB connector van het toetsenbord los van de computer, laat een was- of spoelbak vollopen met met net even meer dan handwarm water, dus iets van 40º tot 45ºC. Niks aan zeep of afwasmiddel toevoegen, alleen handwarm water gebruiken. Vervolgens, het bemorste toetsenbord volledig onderdompelen en ondergedompeld houden tot er geen luchtbellen meer uitkomen, bovenhalen tot het alleen nog maar druppels lekt, weer onderdompelen en ondergedompeld houden tot er geen luchtbellen meer uitkomen, bovenhalen tot het alleen nog maar druppels lekt, weer onderdompelen, enzovoort. Houdt dat een minuut of 10 vol. Water verversen en zojuist beschreven procedure herhalen.
Dan, nogmaals een keer procedure herhalen, maar dan in gedemineraliseerd c.q. gedestilleerd c.q. gedeïoniseerd water.
Tot slot: heel goed laten drogen. Dat duurt langer dan u denkt, namelijk een dag of 5 tot een week.

De verleiding om dat drogen op één of andere manier te versnellen, is groot.
Al was het maar omdat het zonder toetsenbord wat moeizaam computert en de meesten van ons hebben altijd haast.
Wat kunt u overwegen?
Op een verwarmingsradiator leggen.
Zou ik NIET doen, want, die kunnen onder omstandigheden aardig heet worden, in elk geval ongezond heet voor het te drogen toetsenbord. Als u toch per sé die kant op wilt, verzin dan een constructietje waardoor er tussen het te drogen toetsenbord en de radiator een afstand van minstens een centimeter of tien open blijft.

Weersta met klem de inzet van ethanol ('alcohol') en al helemaal spiritus of echt vreselijk: jenever, whisky en zo. Dat droogt inderdaad een stuk sneller omdat het het water verdringt (niet verdrinkt…), maar laat residu achter en allerlei smeer- en glijmiddelen lossen er in op. Zit je straks in het gunstigste geval met piepende en knarsende toetsen. Is dat duidelijk?

Voor het geval u wilt weten in welke mate ik succes heb gehad met het redden van bemorste toetsenborden via de onderdompel methode:
- die met thee en koffie in aanraking waren geweest, daarbij is het volledig gelukt. Inmiddels ruim drie maanden verder, doen die het nog steeds zoals het hoort,
- die waarbij tomatensap en cola in het spel waren, daarbij is het mislukt.

Blijft onbeantwoord: hoeveel tijd en moeite ben je zelf bereid er in te steken.
Die beslissingscalculatie is aan u zelf.

Succes ermee!